Grässådd, sprutsådd & stubbfräsning

Vi utför alla typer av grässådd.
Stenplockningsmaskin för rationell stenplockning utrustad med olika plockningssåll beroende på beställarens krav.
Sprutsådd enligt ATB Väg 94 och alla andra typer av specialblandningar utföres.

Ängssådd utför vi maskinellt eller med sprutsåddsmaskin.
Grässådd av villatomter.
Läggning av färdigt gräs.

Har Ni problem med stubbar så utför vi även stubbfräsning med mobil stubbfräsningsmaskin och vi ser till att inga markskador uppkommer. Fräsningsdjup till 150 mm. Arbetsbredd på maskinen är 1,10 m.