Om företaget

Trädgårdskonsult ABTrädgårdskonsult AB startade som enskild firma 1977 och bildade aktiebolag 1986.
Företaget bytte ägare 2004 till Thomas Sannemalm och Thomas Carlstedt. Båda två var tidigare anställda arbetsledare på företaget.

Företaget har ca. 20 medarbetare och lager, kontor i Svedala.

Vår personal är specialutbildad och har lång erfarenhet i branschen. Vänd Er med förtroende till oss när det gäller nyanläggning eller omläggning av Er innergård, park el.dyl.

Vår ambition är att verka för en hög kvalité på den yttre miljöutformningen kring vägar, parker, bostadsområden och villor som präglas av en helhetssyn på närmiljön.

Vårt kvalitetsmål är nöjda och återkommande kunder.

Vi har ett väl genomarbetat koncept för kvalitetssäkring som uppfyller våra kunders kvalitetskrav och vi fortsätter att jobba aktivt för att ytterligare stärka vår personals kompetens och kvalitetsmedvetande.

Vår miljöpolicy kan nu läsa om här.

Thomas Sannemalm
Thomas Carlstedt

Vi är även medlemmar i STAF.

Referenser

  • Svevia AB
  • Fastighetsbolaget Briggen
  • NCC Construction AB
  • PEAB Sverige AB
  • BCA Entreprenad AB