Planteringsarbete

Vi utför planteringsarbete av allt från villaträdgården till landskapsplanteringar utmed vägar.
För större landskapsplanteringar har vi en planteringsmaskin, kostnaden blir låg och etableringsgraden hög.
Årligen planteras ca. 1000 – 2000 alléträd på olika projekt.
Marktäckning utförs marktäckningsduk, alt. bark, beroende av vad kunden begär.