Skötsel-, underhålls- & snöröjningsarbete

Vi åtager oss skötsel och underhållsarbete såsom gräsklippning, ogräsrensning, sopning av platt- och asfaltytor m.m vid Bostadsrättsföreningar – Villor – Industritomter. Vi utför också vinterrenhållningsarbete som halkbekämpning, snöröjningsarbete.