Konsulter sedan 1977

Trädgårdskonsult AB startade som enskild firma 1977 och bildade aktiebolag 1986. Företaget bytte år 2004 ägare till Thomas Sannemalm och Thomas Carlstedt. Båda två var tidigare anställda arbetsledare på företaget.

Företaget har idag ca. 20 medarbetare och kontor och lager i Svedala. Vår personal är specialutbildad och har lång erfarenhet i branschen. Vänd Er med förtroende till oss när det gäller nyanläggning eller omläggning av Er innergård, park eller liknande!

Vår ambition är att verka för en hög kvalité på den yttre miljöutformningen kring vägar, parker, bostadsområden och villor som präglas av en helhetssyn på närmiljön.

Vårt kvalitetsmål är nöjda och återkommande kunder. Vi har ett väl genomarbetat koncept för kvalitetssäkring som uppfyller våra kunders kvalitetskrav och vi fortsätter att jobba aktivt för att ytterligare stärka vår personals kompetens och kvalitetsmedvetande.

Thomas Sannemalm & Thomas Carlstedt