Tjänster

Vi utför de flesta typerna av anläggnings- och underhållsarbete; allt från grässådd till beläggning. Kontakta oss för mer information! Nedan beskrivs vad vi erbjuder våra kunder:

tradgards-gras

grässådd, sprutsådd

Vi utför alla typer av grässådd. Stenplockningsmaskin för rationell stenplockning utrustad med olika plockningssåll beroende på beställarens krav. Sprutsådd enligt ATB Väg 94 och alla andra typer av specialblandningar utföres.

Ängssådd utför vi maskinellt eller med sprutsåddsmaskin.

Även grässådd av villatomter, läggning av färdigt gräs.

tradgards-plantering

Plantering

Vi utför planteringsarbete av allt från villaträdgården till landskapsplanteringar utmed vägar. För större landskapsplanteringar har vi en planteringsmaskin. Kostnaden blir låg och etableringsgraden hög.

Årligen planteras ca. 1000 – 2000 alléträd på olika projekt.

Marktäckning utförs marktäckningsduk, alt. bark, beroende av vad kunden begär.

tradgards-tradgard

Skötsel och underhåll

Vi åtager oss skötsel och underhållsarbete såsom gräsklippning, ogräsrensning, sopning av platt- och asfaltytor m.m vid Bostadsrättsföreningar – Villor – Industritomter. Vi utför också vinterrenhållningsarbete som halkbekämpning, snöröjningsarbete.

tradgards-stubbe

Stubbfräsning

Har Ni problem med stubbar så utför vi även stubbfräsning med mobil stubbfräsningsmaskin och vi ser till att inga markskador uppkommer. Fräsningsdjup till 150 mm. Arbetsbredd på maskinen är 1,10 m.

tradgards-grus

Anläggnings-, sten- & beläggningsarbete

Vi utför anläggningsarbete av såväl stora som små projekt. Ingen typ av beläggningsarbete är främmande för oss.

För mer information och offert

Kontakta oss